Umbrella holder – 4c kyu 118

4c-kyu-118

Specification:

Code : 4c kyu 118
Name : Sono keling umbrella holder
Material : wood
Size (cm) : 40 x 40 x 80